näbbsko

Allt deltagande i vandringar, guidningar och aktiviteter sker på egen risk! Du måste själv avgöra om aktiviteten fysiskt och praktiskt lämpar sig för dig och ditt sällskap – det är ju du som känner dina gäster bäst.

Språk: Jag guidar på svenska och/eller engelska.

Tillgänglighet: De flesta av mina produkter är tillgängliga under både sommar- och vinterhalvåret, måndag till söndag. Många av mina vandringar kan tillgänglighetsanpassas: kontakta mig för att diskutera dina behov!

Tidsåtgång: De flesta av mina vandringar är cirka 45-60 minuter långa, men vissa tar betydligt längre då en viss sträcka ska tillryggaläggas. Mängden guidad tid är dock ungefär densamma.

Ta med: Den utrustning som behövs är i regel lämpliga skor och klädsel. Sittunderlag och matsäck kan också vara aktuella och kan då antingen bokas utöver vandringen eller medtas av var och en.

Tillval: Du kan beställa kaffe med smörgås eller fika, måltid, provsmakning eller annan förtäring i samband med guidningen. Kom ihåg att uppge eventuella allergier/andra dietkrav. Sittunderlag och annan utrustning kan också bokas.

Transport: Om inget annat är överenskommet, tar gästerna sig själva till och från platsen för aktiviteten.

Gruppstorlek: Rekommenderat maxantal är 25 personer. Med större grupper blir det svårare att se och höra allt under vandringen. Vid vildmarksvandringar med mer än 12 deltagare krävs att du har en egen ansvarig för att hålla samman gruppen bakåt eller att vi avtalar om ytterligare en medföljande guide.

Top