näbbsko

Allt deltagande i vandringar, guidningar och aktiviteter sker på egen risk! Du måste själv avgöra om aktiviteten fysiskt och praktiskt lämpar sig för dig och ditt sällskap – det är ju du som känner dina gäster bäst.

Språk: Jag guidar på svenska och/eller engelska.

Tillgänglighet: De flesta av mina produkter är tillgängliga under både sommar- och vinterhalvåret, måndag till söndag. Många av mina vandringar kan tillgänglighetsanpassas: kontakta mig för att diskutera dina behov!

Tidsåtgång: De flesta av mina vandringar är cirka 90 minuter långa, men vissa tar betydligt längre då en viss sträcka ska tillryggaläggas.

Ta med: Den utrustning som behövs är i regel lämpliga skor och klädsel. Sittunderlag och matsäck kan också vara aktuella och kan då antingen bokas utöver vandringen eller medtas av var och en.

Transport: Om inget annat är överenskommet, tar gästerna sig själva till och från platsen för aktiviteten.

Gruppstorlek: Rekommenderat maxantal är 25 personer. Med större grupper blir det svårare att se och höra allt under vandringen.